Limba Engleza

Cât de importantă este limba engleză pentru noi?

La Centrul Educaţional Fecioara Maria, alegerea  învăţării unei limbi străine de la o vârstă  timpurie este foarte importantă.  Cu cât copilul va învaţa mai devreme, cu atât va fi mai bine pentru el. Asimilarea celei de-a doua / treia limbi străine va veni mult mai repede şi mai uşor.Limba  Engleza este considerată acum unul dintre obiectele de studiu de bază, precum limba romana şi matematica. Abilitatea copilului de a folosi limba engleză  în mod eficient va avea un impact major asupra viitorului său.

Principiile metodei active de învăţare a limbii engleze

  1. Interactiv: pentru a vorbi  fluent si corect limba engleză se pune mult accent pe activităţi comunicative care duc la acumularea şi fixarea de cunoştinţe şi utilizarea acestora în vorbire.
  2. Vizual:  învăţarea se realizează cel mai bine prin metode vizuale si auditive urmate imediat de folosirea activă în conversaţii sau discuţii aşa încât metoda se bazează pe un conținut vizual interactiv .
  3. Eficient: prin accentul pus pe interactiv si vizual, procesul de învăţare nu mai este artificial si rigid ci devine natural, plăcut si eficient.

Care sunt principalele activităţi desfăşurate la orele de limba engleză?

TEAM WORK  este una din activităţile de bază din cadrul programului de limba engleză. Profesorul învaţă copiii să colaboreze, să coopereze, să-şi exprime propriile idei şi să accepte ideile celorlalţi, cu scopul dezvoltării abilităţilor sociale (social skills), pentru o comunicare mai eficienta  în limba engleză (developing communication skills).

DRAMA ACTIVITIES este o nouă modalitate de învăţare a limbii engleze, interactivă, distractivă şi educativă.
Activitatile de teatru în engleză vin în sprijinul învăţării limbii engleze şi aduc cu sine numeroase beneficii în dezvoltarea personală a copiilor, oferindu-le o experienţă de învăţare motivantă şi adaptată vârstei şi personalităţii lor.
Cele mai vizibile beneficii pe care noi le identificăm încă din primele lectii sunt îmbogăţirea vocabularului şi a unor structuri gramaticale prin practica limbii engleze în activităţi de comunicare susţinute într-un context real.
Pe parcurs, se observă o creştere graduală a nivelului de încredere în sine a copiilor, spontaneitate, reducerea inhibiţiilor şi legarea de noi prietenii.

JOLLY PHONICS este un program de introducere sistematică a sunetelor limbii engleze.  Cu ajutorul  metodei Jolly Phonics, copiii îşi vor perfecţiona pronunţia, intonaţia, capacitatea de exprimare, imaginaţia şi creativitatea  .
Copiii ajung să fie conştienţi la o vârstă relativ fragedă de faptul că fiecărui sunet din limbă îi corespunde un simbol, că limba în sine este un cod care poate fi spart prin raţionamente deductive, o dată ce au dobândit cunoştinţele necesare.

CAMBRIDGE PRACTICE ACTIVITIES
În cadrul acestor activităţi, copiii sunt pregătiţi pentru examenul Cambridge / Young Learners / Starters. Aceştia parcurg o serie de jocuri, exerciţii de Listening / Speaking, fişe de lucru (sample papers), cu scopul de a le îmbunătăţi nivelul limbii engleze şi de a le forma o atitudine pozitivă faţă de testele de limbă străină.

Cât de important este jocul în învăţarea limbii engleze?

Jocul este activitatea fundamentală in desfăşurarea activităţilor instructiv educative din cadrul programului de limba engleză.Prin specificul său, jocul didactic îmbină funcţii şi sarcini de învăţare cu forma plăcută şi atractivă a jocului, cultivând interesul pentru studiu.
Jocul didactic contribuie la realizarea sarcinilor formative ale procesului de învăţământ, în cadrul jocului copilul fiind solicitat pe toate planurile psihicului său: cognitiv, afectiv şi voliţional.
La orele de limba engleză  sunt utilizate diferite tipuri de jocuri (Jocuri didactice, jocuri de mişcare, jocuri distractive, jocuri muzicale, cu text si cânt), cu scopul de a îmbina funcţii şi sarcini de învăţare cu formă plăcută şi atractivă, cultivănd interesul pentru studiul limbii engleze.

Ce presupune învăţarea limbii engleze?

În cadrul fiecarei lecţii de limba engleză, în conformitate cu categoria de vârstă a copiilor, se  pun în practică două English skills: Listening si Speaking.

Listening înseamnă identificarea unor sunete, cuvinte, propoziţii, cu ajutorul aparatului auditiv. La copii, Listening skill este primordială.Pentru a deveni un vorbitor bun de limba engleză, copilul trebuie mai întâi să înţeleagă ce i se spune. Dezvoltarea abilităţii Listening se face prin diverse exerciţii de concentrare şi ascultare (Listening games,audio books,listening exercises).

Speaking este dezvoltarea abilitaţii de a  vorbi în limba engleză.La baza acesteia stau:Brain storming-ul, memory games (what’s missing?,etc), conversaţiile (interview your partner / Work in pairs), role-play (joc cu rol), mima, survey charts (sondaje de opinie), riddles (ghicitorile), hands on activities, experimente, Team work.
 

Ar putea sa va intereseze si: Copiii bilingvi gandesc altfel (articol preluat de pe familist.ro)

COPIII BILINGVI SE DEZVOLTĂ MAI RAPID ȘI MAI COMPLEX

De aceea, majoritatea specialiștilor în creșterea și educația timpurie încurajează părinții ce doresc să învețe de mic copilul două limbi. Copilul este perfect capabil să asimileze o nouă limbă de la 3 ani, o vârstă bună, deoarece învățarea se face de fapt mult mai ușor decât mai târziu (de exemplu când începe școala).

De fapt, copilul poate învăța simultan două limbi încă de la început sau o poate învăța pe a doua de la vârsta de 1 an, odată cu achiziționarea unei părți a limbajului matern. Învățarea unei a doua limbi devreme are multiple avantaje, în afară de cel evident – copilul care învață timpuriu va dezvolta abilități superioare de comunicare în limba respectivă.

Ce avantaje are un copil bilingv:

Copiii bilingvi se exprimă mai bine, oral sau în scris, în ambele limbi! Așadar, un copil bilingv comunică de fapt mai bine și în limba maternă decât cel monolingv! În plus, învățarea la vârstă fragedă înseamnă vorbirea limbii străine cu ușurința nativilor (mai târziu există probleme în învățarea pronunției).

A învăța timpuriu două limbi stimulează capacitățile cognitive ale copilului. Copiii bilingvi au o memorie, o atenție și o înțelegere mai bine dezvoltate decât cei care au învățat doar limba maternă.

În plus, studiile arată că cei bilingvi dezvoltă o gândire mai flexibilă, fiind capabili să treacă de la o sarcină cognitivă la o alta cu ușurință și să proceseze și înțeleagă mai rapid informații complexe. Acești copii au creierul mai agil.

O limbă străină presupune contactul cu o cultură diferită de cea proprie (chiar dacă similară). Astfel, copiii bilingvi sunt deschiși spre diferențe, spre diversitate.

Gândirea și perspectiva copiilor este influențată de cunoașterea a două limbi încă din perioada preșcolară. Iată un rezultat interesant al unui studiu efectuat la Universitatea Concordia: un copil bilingv are altă perspectivă asupra lumii decât unul ce a învățat doar limba maternă. Mai exact, copiii mici tind să privească totul ca fiind pre-existent; caracteristicile, trăsăturile, preferințele cuiva, limba – copilul percepe toate acestea ca fiind înnăscute și neschimbate. Dimpotrivă, un copil bilingv privește aceste aspecte ca fiind învățate și deci ca putând fi schimbate. Astfel, acest copil știe că o persoană este cum este prin ceea ce învață și nu pentru că așa s-a născut. Aceasta este o diferență interesantă în gândire între copiii ce știu două limbi și cei care știu doar limba maternă.

Alte studii mai arată că bilingvismul încetinește îmbătrânirea cerebrală, menținând creierul mai activ și chiar întârzie cu câțiva ani declanșarea bolii Alzheimer.

Director

Lavinia Dumitrascu

Director educational

Alina Manolache